Veel animo voor huurkoopwoningen van Patrimonium op Woonbeurs Zeeheldenwijk

Zaterdag 14 oktober jl. organiseerde de Gemeente Urk een woonbeurs gericht op de nieuwbouw in de Zeeheldenwijk. Naast beursstands gericht op de woninginrichting, was de belangstelling groot bij de projectontwikkelaars, aannemers voor de koopwoningen en bij Patrimonium voor de huurwoningen.

Veel van de 700 bezoekers waren geïnteresseerd in de starterswoningen. De mogelijkheden zijn niet voor iedereen gelijk. Zo heeft het ene startende stel de mogelijkheid om een tussenwoning te kunnen kopen en financieren, terwijl een andere starter deze mogelijkheid pas op termijn voorziet.

Patrimonium kreeg daarom op de beurs heel veel geïnteresseerden langs voor de huurkoopwoningen die de corporatie gaat realiseren. Ook naar aanleiding van de persberichten over de woonbeurs krijgt Patrimonium veel informatieve vragen over de huurkoopwoningen.

De belangrijkste vragen en antwoorden hebben we daarom hieronder samengevat.

  • Voor wie zijn de huurkoopwoningen bedoeld?

De huurkoopwoningen zijn bedoeld voor starters op de woningmarkt. Specifiek die starters die nu nog niet in aanmerking kunnen komen voor een koopwoning, maar wel zelf het perspectief hebben dat zij over 5 jaar wel een woning zouden kunnen kopen.

  • Moet ik me nu al inschrijven?

Nee, de inschrijving voor het verhuurproces gaat pas van start, nadat de bouw van de huurkoopwoningen is gestart. De planning is dat dit niet eerder is dan het tweede kwartaal van 2024.

  • Wanneer ben ik een starter op de woningmarkt?

Je bent een starter op de woningmarkt als je nog niet eerder zelfstandig een woning hebt gehuurd of een koopwoning hebt gehad.

  • Hoe weet ik dat de inschrijving start?

Patrimonium zal in de lokale krant en op haar website voldoende kenbaar maken dat de inschrijving van de huurwoningen start.

  • Hoe vindt de selectie plaats?

Aan de inschrijving zullen voorwaarden worden verbonden, qua inkomen, waarbij de maximale grenzen gelden die de overheid voor sociale huurwoningen heeft gesteld. Voor 2023 geldt een maximum jaarinkomen van € 44.035 voor éénpersoonshuishoudens en € 48.625 voor meerpersoonshuishoudens.

Daarnaast moet worden aangetoond dat de inschrijver starter op de woningmarkt is.

  • Hebben geregistreerde woningzoekenden van Patrimonium voorrang?

Nee, de inschrijving voor nieuwbouwprojecten verloopt via een afzonderlijk proces. Door middel van loting worden de huurkoopwoningen onder de inschrijvers die voldoen aan de criteria toegewezen. Zowel geregistreerde woningzoekenden als niet-geregistreerde woningzoekenden kunnen zich inschrijven.

  • Hoe hoog wordt de huurprijs?

De exacte huurprijs is nog niet vastgesteld. De huurprijs moet passen binnen de regels van de overheid voor sociale huur. Dat betekent dat de huurprijs niet boven de huurtoeslaggrens mag uitkomen. Daarnaast moet de huurprijs bij het huishoudinkomen passen volgens de regels van passend toewijzen. Voor uitleg over passend toewijzen: klik hier.

  • Wanneer kan ik de woning kopen?

Nadat de woning 5 jaar is gehuurd, heeft de huurder het recht om de woning te kopen. Het betreft een kooprecht en geen koopplicht. De huurder behoudt het recht op koop, ook na een huurperiode van 5 jaar.

  • Hoe wordt de toekomstige koopprijs van de woning bepaald?

Indien de huurder haar recht op koop wil uitoefenen, schakelt Patrimonium een onafhankelijk taxateur in die de waarde van de woning bepaalt. Hierbij worden de zelf aangebrachte voorzieningen buiten de waardebepaling gehouden. De huurder krijgt van Patrimonium een aanbod om de woning te kopen tegen de dan geldende taxatiewaarde minus 5%.

  • Wordt de betaalde huur verrekend met de koopprijs?

Nee, de huur is een vergoeding voor de periode dat de woning wordt gehuurd. Patrimonium betaalt in de huurperiode de lasten voor rente en aflossing, belastingen, verzekeringen, waterschapsheffingen, beheerlasten, onderhoud etc. uit de huuropbrengsten.