Passend toewijzen

Inkomensvoorwaarden bij nieuwe verhuur van een woning

Per 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet in werking getreden. De overheid heeft daarin regels opgesteld voor het huren van een woning, deze regels zijn bekend als “Passend Toewijzen”. Deze regels vertellen u en ons tot welke huurprijs u, met uw inkomen, maximaal mag huren bij een nieuwe verhuring. Bij nieuwe verhuur is het belangrijk dat uw inkomen bij de huurprijs van de woning past. Daarom hanteren wij inkomensvoorwaarden. Huurwoningen met een huurprijs tot € 752,33 worden aangeboden aan woningzoekenden met een maximum toetsinkomen tot € 40.024 (prijspeil 2021).
In onderstaand schema ziet u de uitwerking van het passend toewijzen. U ziet hoe hoog de huur van de woning maximaal mag zijn volgens de regels van Passend Toewijzen. Dit is afhankelijk van uw inkomen, huishoudsamenstelling en leeftijd (bedragen geldig vanaf 1-1-2021):

table

Is uw huishoudinkomen hoger dan in bovenstaand schema staat en lager dan € 40.024? U kunt dan reageren op alle huurwoningen met een huurprijs tot € 752,33.

Het is belangrijk dat het inkomen en de huishoudgrootte in uw registratie bij Patrimonium klopt. Wij adviseren u dan ook om dit te controleren. Indien nodig kunt u aanpassingen doorgeven als uw actuele inkomen afwijkt van de inkomensverklaring van de belastingdienst.

 

Verhuur aan middeninkomens ook (beperkt) mogelijk

Door de gewijzigde regelgeving van de woningwet is het beperkt mogelijk om sociale huurwoningen te verhuren aan huishoudens met een middeninkomen. Dit zijn huishoudens met een gezamenlijk toetsinkomen dat ligt tussen € 40.024 en € 44.655. Deze verruiming is tijdelijk. Ten hoogste 10% van de vrijkomende sociale huurwoningen mogen aan deze huishoudens met middeninkomens worden toegewezen.
Patrimonium registreert daarom nu ook woningzoekenden met een middeninkomen. Daarvoor gelden dezelfde voorwaarden als bij de registratie van woningzoekenden met een lager inkomen (tot € 40.024).
Slechts een beperkt aantal woningen kan aan deze categorie huishoudens worden toegewezen. Heeft u een gezamenlijk inkomen dat hoger is dan de het maximale toetsinkomen van € 44.655? Dan komt u niet in aanmerking voor een huurwoning van Patrimonium.

Om inkomens onder de huurtoeslaggrens toch gelijke kansen te geven om een woning van Patrimonium te kunnen huren krijgen zij in bepaalde huurcategorieën voorrang op huishoudens met hogere inkomens.

De overheidsregels en het daarop vastgestelde beleid van Patrimonium zijn samengevat in onderstaand schema.

passend toewijzen

Wilt u meer weten ?

Wellicht heeft u na het lezen van alle informatie nog vragen. De medewerkers van Patrimonium helpen u graag verder.