Passend toewijzen

Inkomensvoorwaarden bij nieuwe verhuur van een woning

Per 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet in werking getreden. De overheid heeft daarin regels opgesteld voor het huren van een woning, deze regels zijn bekend als “Passend Toewijzen”. Deze regels vertellen u en ons tot welke huurprijs u, met uw inkomen, maximaal mag huren bij een nieuwe verhuring. Bij nieuwe verhuur is het belangrijk dat uw inkomen bij de huurprijs van de woning past. Daarom hanteren wij inkomensvoorwaarden. Huurwoningen met een huurprijs tot € 879,66 worden aangeboden aan woningzoekenden met een maximum toetsinkomen tot € 47.699 voor eenpersoonshuishoudens en € 52.671 voor meerpersoonshuishoudens (prijspeil 2024).
In onderstaand schema ziet u de uitwerking van het passend toewijzen. U ziet hoe hoog de huur van de woning maximaal mag zijn volgens de regels van Passend Toewijzen. Dit is afhankelijk van uw inkomen, huishoudsamenstelling en leeftijd (bedragen geldig vanaf 1-1-2024):

Tabel passend toewijzen 2024

Is uw huishoudinkomen hoger dan in bovenstaand schema staat en lager dan € 47.699 (eenpersoonshuishoudens) of € 52.671 (meerpersoonshuishoudens)? U kunt dan reageren op alle huurwoningen met een huurprijs tot € 879,66.

Het is belangrijk dat het inkomen en de huishoudgrootte in uw registratie bij Patrimonium klopt. Wij adviseren u dan ook om dit te controleren. Indien nodig kunt u aanpassingen doorgeven als uw actuele inkomen afwijkt van de inkomensverklaring van de belastingdienst.

 

Heeft u een gezamenlijk inkomen dat hoger is dan het maximale toetsinkomen van € 47.699 (eenpersoonshuishoudens) of € 52.671 (meerpersoonshuishoudens)? Dan komt u niet in aanmerking voor een huurwoning van Patrimonium.

Om inkomens onder de huurtoeslaggrens toch gelijke kansen te geven om een woning van Patrimonium te kunnen huren krijgen zij in bepaalde huurcategorieën voorrang op huishoudens met hogere inkomens.

De overheidsregels en het daarop vastgestelde beleid van Patrimonium zijn samengevat in onderstaand schema.

Tabel passend toewijzen 2024-2

Ouderen met vermogen

Sinds 1 januari 2022 is het mogelijk om voor AOW-gerechtigden met vermogen een uitzondering te maken op de regels voor passend toewijzen. Door deze uitzondering kunt u, op verzoek, ook meedoen op woningen die normaal gesproken niet passend bij uw inkomen zouden zijn.

De voorwaarden om hiervoor in aanmerking te komen zijn als volgt:

  • U bent AOW-gerechtigd
  • U wilt graag meedoen op woningen die duurder zijn dan € 650,43 (één- en tweepersoonshuishoudens) of € 697,07 (drie- of meerpersoonshuishoudens)
  • U hebt een laag toetsinkomen (minder dan € 27.225 voor éénpersoons- en minder dan € 36.675 voor meerpersoonshuishoudens)
  • U hebt vermogen (meer dan € 140.213 voor éénpersoons- en meer dan € 177.301 meerpersoonshuishoudens). Dit vermogen mag ook in de overwaarde van uw woning zitten als u van plan bent om deze te verkopen.

Mocht u als geregistreerd woningzoekende voor bovenstaande in aanmerking komen en u wilt graag op duurdere woningen meedoen ondanks uw lagere inkomen neem dan contact op met Patrimonium.

Wilt u meer weten ?

Wellicht heeft u na het lezen van alle informatie nog vragen. De medewerkers van Patrimonium helpen u graag verder.