Onderhoud

Voor u en voor ons is het belangrijk dat de woning die u huurt in goede staat van onderhoud verkeert. De verhuurder en de huurder hebben hierbij allebei een aantal verplichtingen, zoals is vermeld in het huurcontract.

Op deze site kunt u lezen welk onderhoud Patrimonium uitvoert en waarvoor u als huurder verantwoordelijk bent. De belangrijkste onderhoudsverplichtingen van de huurder zijn opgenomen in het Onderhouds ABC.

Service centrale verwarming

Indien uw woning is voorzien van centrale verwarming, heeft Patrimonium daarvoor een onderhoudscontract met Breman Service te Genemuiden. Op basis van dit contract wordt de cv-ketel periodiek gecontroleerd en/of schoongemaakt, zodat u verzekerd bent van een veilige en comfortabele verwarming.
Het kan voorkomen dat er in uw cv-installatie een storing optreedt. U kunt in dat geval rechtstreeks bellen met Breman Service,
telefoonnummer 0900 - 821 21 74.

Planmatig onderhoud

Ook voert Patrimonium ieder jaar onderhoudswerkzaamheden uit aan complexen of delen van complexen, die van te voren bepaald zijn en opgenomen in onze begroting.

Glasverzekering

Patrimonium heeft de glasdekking intern ter hand genomen. Het kan zijn dat er onopzettelijk een ruit wordt beschadigd. Deze glasschades kunnen telefonisch bij Patrimonium worden gemeld.

Ventilatie/Warmte/Vocht

Ventileren voor een gezonde woning
Dagelijks vervuilen we de lucht binnenshuis met koken, douchen, roken en stoken. Al deze handelingen dragen bij aan een verslechtering van het binnenmilieu. Door onvoldoende ventilatie blijven vocht en allerlei stoffen die allergieën kunnen veroorzaken in de woning hangen. Het is beter voor uw gezondheid om te zorgen voor een continue ventilatie. In het informatieblad leest u hoe u de lucht in uw woning gezond kunt houden en vindt u tips en adviezen voor een goede ventilatie.

Gas en electra

In Nederland besteden wij veel tijd en energie aan het aangenaam en behaaglijk maken van onze woning. Gas en elektra spelen daarin een belangrijke rol. Want zonder deze energievoorzieningen zou het binnenshuis koud en donker zijn. Comfort mag echter niet ten koste gaan van de veiligheid. Daarom geeft het ministerie van VROM u tips en advies hoe u in huis veilig om kunt gaan met gas en elektra.

Brandpreventie

Met brand is het net als met veel andere nare zaken. We denken allemaal dat het óns niet overkomt. Toch rukt de brandweer gemiddeld 22 keer per dag uit naar een woning die in brand staat. Meer dan de helft van alle woningbranden (61%) wordt veroorzaakt door menselijk handelen en 15% door falende apparatuur. Laat u niet door brand verrassen, neem tijdig voorzorgsmaatregelen.

Servicenummers

Onderstaande bedrijven kunt u rechtstreeks bellen bij storingen:

Storing Centrale Verwarming
Breman Service Genemuiden BV
Telefoon: 0900 - 821 21 74
Minder dringende storing? Klik op deze link

Glasschades melden bij:
Onopzettelijke glasschades melden bij Patrimonium

Gas, Elektra
Kijk op: https://www.gasenstroomstoringen.nl/ of er een storing in uw buurt is,
of bel het nationaal storingsnummer 0800-9009
Kapotte meter: https://www.liander.nl/storingen/wizard-meterstoring of bel 088 – 542 64 44
Voor overige vragen ga naar uw eigen energieleverancier

Waterleiding tot en met de meter
Vitens Overijssel te Zwolle
Storingsnummer 0800 - 0359
Klantenservice Vitens
Voor meer informatie klik op deze link

Kabel (tv en radio)
Via uw eigen kabelexploitant