Ik huur een woning

U huurt een woning van de Christelijke Woonstichting Patrimonium Urk. Onder dit hoofdstuk treft u alle informatie aan voor u als huurder van Patrimonium. Onder andere kunt u informatie lezen over de huur betalen, huurtoeslag, de huur opzeggen, medehuurderschap, etc.

De huur betalen

Als u een woning huurt van Patrimonium, is de afspraak dat u maandelijks op tijd de huur betaalt. Hier leest u alles over het betalen van de huur, zodat u precies weet waar u aan toe bent.

Huurtoeslag

Is uw inkomen niet zo hoog en woont u in een huurwoning? Dan kunt u toch betaalbaar wonen, omdat de overheid in bepaalde gevallen bijdraagt in de kosten van de huur. Deze bijdrage heet huurtoeslag. De Belastingdienst/Toeslagen zorgt ervoor dat huurtoeslag terechtkomt bij de mensen die daar recht op hebben. Voor huurtoeslag gelden een aantal voorwaarden. Bekijk de informatie op www.toeslagen.nl.

Huurachterstanden

Mocht een betalingsachterstand (dreigen te) ontstaan, aarzel dan niet om contact op te nemen met onze verhuurmedewerkers voor een eventuele betalingsregeling. Dan weten wij dat u mogelijk te laat bent met betalen en kunnen we samen bekijken hoe we dat oplossen. Juist door uw probleem te bespreken voorkomt u dat wij de vordering uit handen geven aan een deurwaarder of het incassobureau.

De huur opzeggen

Bij Patrimonium kunt u iedere dag van de maand de huur opzeggen, met één maand opzegtermijn. U bent dus niet gebonden aan het begin of einde van de maand. Let er wel op dat de laatste dag dat u de woning huurt, op een werkdag valt. U kunt de huur op twee manieren opzeggen. U kunt langskomen, of u meldt het per brief aan Patrimonium. U kunt ook een huuropzeggingsformulier downloaden, invullen en mailen.

Medehuurderschap

Het verzoek tot medehuurderschap dient schriftelijk door de huurder(s) en de medebewoner te worden gedaan. De aanvrager moet minimaal een twee jaar durende (op de toekomst gerichte) samenlevingsvorm met de hoofdhuurder hebben om in aanmerking te komen voor het medehuurderschap Tevens moet de aanvrager aantonen dat hij/zij financieel draagkrachtig is.

Servicekosten

Naast de netto huur betalen bewoners van sommige complexen een bedrag aan servicekosten. Ieder jaar stelt Patrimonium de hoogte van de eventuele servicekosten voor uw woning vast. U ontvangt daarvan een overzicht. De hoogte van de bedragen wordt bepaald aan de hand van een begroting of de werkelijk gemaakte kosten. De overschotten of tekorten van het voorafgaande jaar worden met u afgerekend. U betaalt dan bij of u krijgt geld terug.

Overlastsituatie

We leven dicht op elkaar en dat heeft voordelen, maar ook nadelen. Vaak hebben mensen verschillende gewoontes en achtergronden of culturen. Buren helpen elkaar vaak als het nodig is. Maar u kunt ook last hebben van uw buren die lawaai of rommel maken. Vaak kan het probleem heel eenvoudig worden opgelost door er met elkaar over te praten. Het voorkomen van overlast is het beste.

Woningruil

Als u een woning van Patrimonium huurt en u zoekt een andere huurwoning in de gemeente Urk dan kan woningruil een mogelijkheid zijn. Veranderingen in de gezinssamenstelling waardoor u een grotere woning zoekt kan een motief zijn. Of een situatie waarbij een ouder echtpaar graag hun grote woning wil ruilen voor een kleiner onderkomen. Woningruil is één van de manieren om een andere huurwoning te vinden.

Leefbaarheidfonds

Het leefbaarheidsfonds van Patrimonium ondersteunt initiatieven van haar huurders op sociaal cultureel en maatschappelijk terrein. Voorwaarde is dat deze initiatieven een meerwaarde leveren aan (een deel van) de bevolking in de gemeente Urk. De initiatieven moeten een duurzame bijdrage leveren aan de gemeenschap. Het leefbaarheidsfonds is bedoeld om initiatieven te stimuleren en om concrete activiteiten ter bevordering van de leefbaarheid mogelijk te maken.

Zelf aangebracht voorzieningen

Als u zelf veranderingen aan uw woning wilt aanbrengen. Bijvoorbeeld een dakraam plaatsen of een nieuwe keuken aanbrengen dan kan dat. U mag aanpassingen aan uw woning maken zonder dat u dit ongedaan hoeft te maken bij het verlaten van de woning. Hieraan zijn wel een aantal spelregels verbonden. Op deze pagina leest u er meer over.