Over Patrimonium

Patrimonium is een lokale en betrokken wooncorporatie met een herkenbare sociaal-maatschappelijke doelstelling, gericht op de woningmarkt, die belang hecht aan investeren in wonen en leefbaarheid vanuit een klantgerichte houding. Patrimonium heeft oog voor trends in de samenleving die van invloed zijn op wensen en behoeften van onze klanten. Die klanten staan centraal bij alles wat we doen. Het beschikbaar stellen van voldoende betaalbare woonruimte is onze meest herkenbare doelstelling.

Organigram

Klachtencommissie

Missie en ambitie

Corporate governance

Huurdersvereniging

Publicaties