huiszoeken

Verlenging woningzoekendenregistraties in volle gang

Iedereen die bij Patrimonium staat geregistreerd als woningzoekende ontving kortgeleden een e-mailbericht over het verlengen van de registratie voor het nieuwe jaar.

Het is voor de woningzoekenden belangrijk om voor 15 december 2022 te reageren naar Patrimonium.

Dan kan Patrimonium op tijd uw gegevens als woningzoekende actualiseren.

De verlenging is belangrijk om ook in het nieuwe jaar te kunnen reageren op het periodieke woningaanbod.

De woningzoekende ontvangt van Patrimonium de verlengingsbrief als hij of zij de juiste acties heeft gedaan.

Informatie over de registratie als woningzoekende treft u hier en voor ons beleid woonruimteverdeling kunt u hier klikken.