Woonruimteverdeling 2024 / selectieprocedure

Het periodieke woningaanbod

Uit de woningen die opnieuw beschikbaar komen voor de verhuur, selecteert Patrimonium de woningen voor het periodieke woningaanbod. Patrimonium stuurt de berichten van het periodieke woningaanbod uitsluitend per e-mail naar de geregistreerde woningzoekenden. Het periodieke woningaanbod komt gedurende één week op onze website te staan. De geregistreerde woningzoekenden kunnen via onze website reageren op een voor hen passende woning uit het woningaanbod.

Voor de registratie als woningzoekende bij Patrimonium verwijzen wij naar de pagina Registreren als woningzoekende.

Bij iedere woning in het periodieke woningaanbod wordt vermeld:

  • Voor welke huishoudengrootte en leeftijdsgroep de woning is bestemd;
  • De tabel met daarin de toetsinkomens per huishoudengrootte, behorende bij de huurprijs van de woning.

De reacties

Ten behoeve van de selectie worden uitsluitend de passende reacties op basis van de onderstaande volgorde geselecteerd:

1. Passendheid

In de regels voor Passend Toewijzen speelt het toetsinkomen van de geregistreerde woningzoekende in relatie tot de huurprijs een belangrijke rol. Zie onderstaande tabel.

Tabel passend toewijzen 2024-2

Bij elk woningaanbod staat voor welke categorieën toetsinkomens de woning is bestemd. Dat wordt in de tabel aangegeven met en . Valt uw toetsinkomen in één van die categorieën en voldoet uw reactie aan de rest van de criteria, dan is het een passende reactie. De passende reacties met  worden als eerste geselecteerd. Daarna worden de passende reactie met een geselecteerd.

2. Registratieduur

De registratieduur wordt opgebouwd vanaf de datum van registratie van de woningzoekende bij Patrimonium. De passende reacties worden gerangschikt naar de lengte van de registratieduur. Eerst de passende reacties met , daarna de passende reacties met . De langst geregistreerde woningzoekende met een passende reactie staat bovenaan de lijst met geselecteerden en de kortst geregistreerd

3. Leeftijd

In de situatie waarbij er sprake is van een gelijke registratiedatum zal de geregistreerde woningzoekende met de hoogste leeftijd worden geselecteerd.

Uitzonderingen

In geval van nood (medische of sociaal/maatschappelijke indicatie)

Het is mogelijk dat een geregistreerde woningzoekende op basis van een medische of een sociaal/maatschappelijke indicatie zo snel mogelijk voor een (andere) huurwoning van Patrimonium in aanmerking dient te komen. Als op grond van het urgentiebeleid aan een woningzoekende een urgentie is verleend, zal Patrimonium aan de betrokkene zo snel mogelijk een passende woning toewijzen. Urgentiehouders mogen reageren op woningen van het periodieke woningaanbod, maar hun reacties leiden niet tot een voorrangspositie op de overige woningzoekenden. Meer informatie over het verkrijgen van een urgentie leest u op onze pagina Urgentie.

De selectie

Alleen de als 1e kandidaat geselecteerde woningzoekende ontvangt van ons bericht (meestal binnen één week na de sluitingsdatum van het periodieke woningaanbod. Niet geselecteerde kandidaten ontvangen dus geen bericht. De geselecteerde kandidaat moet eerst een verklaring over het actuele inkomen afgeven. Aan de hand van het toetsinkomen van die verklaring wordt nagegaan of de kandidaat terecht als 1e gegadigde is geselecteerd. Is dat inderdaad het geval, dan zal een woningtoewijzing volgen. Is dat niet het geval en valt de kandidaat in een andere categorie toetsinkomen, dan volgt er geen woningtoewijzing. Het toetsinkomen wordt aangepast aan de actuele situatie.
Het is dus belangrijk dat de inkomensgegevens in het woningzoekendendossier up-to-date zijn. Dat voorkomt teleurstellingen.
Het is mogelijk dat een geselecteerde kandidaat voor een persoonlijk gesprek wordt uitgenodigd voordat er een woning wordt toegewezen.
Patrimonium informeert vooraf altijd over het woon- en betalingsgedrag van de woningzoekenden.
Bij onjuistheid van de gegevens en/of gerede twijfel over het woon- en betalingsgedrag zal Patrimonium alsnog kunnen weigeren om de kandidaat de woning aan te bieden.