voorkantbegroting2022

Visitatiecommissie is positief over Patrimonium

Eens in de vier jaar laten corporaties zich beoordelen door een extern deskundig bureau. Onlangs heeft Patrimonium zich laten visiteren over de periode 2018-2021 door het bureau Raeflex.
Een visitatie geeft een gestructureerde beoordeling over het maatschappelijk presteren van een corporatie. Deze maatschappelijk visitatie geeft belanghebbenden een belangrijke rol, zodat de uitkomsten inzicht geven in het presteren volgens de maatstaven van huurders, gemeente, zorg- en welzijnspartijen.
De prestaties van Patrimonium zijn weergegeven op een scorekaart en in het visitatierapport uitgebreid toegelicht.

We mogen trots zijn op de mooie resultaten. Dit geeft ons extra motivatie om ons dankbare werk voort te zetten.
Wil je meer lezen over de uitkomsten van de visitatie en het oordeel van de visitatiecommissie?  Lees dan hier het visitatierapport.