voorkantbegroting2022

Stijgende energieprijzen: nu extra compensatie voor laagste inkomens

De prijzen voor elektriciteit en gas stijgen de laatste maanden de pan uit. De oorlog in Oekraine zet de energieprijzen nog verder onder druk. Ieder huishouden in ons land gaat dat merken, ook u dus! Afhankelijk van de eigen situatie kan een huishouden honderden euro’s per maand extra kwijt zijn voor de energierekening.
Deze stijging van energieprijzen heeft grote gevolgen voor huishoudens met lagere inkomens. Een kleine stijging kan veel betekenen in het dagelijks huishoudboekje. Veel van onze huurders zullen ook te maken krijgen dat zij een groter deel van hun inkomen kwijt zijn aan energie. Dat geldt ook voor onze huurders.

Eenmalig 800 euro tegemoetkoming
Het kabinet heeft besloten om 2,8 miljard euro uit te trekken voor extra tegemoetkoming voor de hoge energielasten.

  • Mensen met een laag inkomen (op of net boven het sociaal minimum) ontvangen eenmalig 800 euro extra tegemoetkoming. Iedereen met een uitkering van de bijstand, IOAW of IOAZ krijgt dit bedrag automatisch.
  • Voor anderen geldt dat zij zichzelf moeten melden bij de gemeente. Dat geldt voor werkenden en zelfstandigen met een minimuminkomen en AOW-ers zonder een aanvullend pensioen. Valt u in één van deze groepen? Meld u bij de gemeente!
  • Voor meer informatie over deze energietoeslag, zie https://www.urk.nl/energietoeslag

Wat kunt u zelf doen?
Ga na hoe het met uw energiecontract zit. Zorg dat uw voorschot per maand ophoogt, zodat u later niet te maken krijgt met een heel hoge afrekening. Vraag bij een hoge afrekening een betalingsregeling bij uw energieleverancier.
Kijk waar u zelf nog energie kunt besparen, zoals korter douchen, verwarming lager zetten, gebruik ledverlichting, etc.
Heeft u moeite met het betalen van uw vaste lasten? En maakt u zich hierdoor zorgen over uw huurbetaling?
Neem dan contact met ons op en wij kijken samen hoe wij u kunnen helpen.

Tabel gemiddelde energietarieven: