ondertekening3

Samenwerking moet hoge schulden voorkomen

Zo’n 20 procent van de huishoudens in ons land heeft moeite om iedere maand de vaste lasten te betalen. Snelle signalering en hulp bij betalingsproblemen kan veel persoonlijk leed voorkomen. Bovendien kan met vroegsignalering hoge maatschappelijke kosten worden voorkomen.

In een nieuwe wet vanaf januari 2021 is geregeld dat verhuurders, zorgverzekeraars, energieleveranciers en het waterbedrijf zo vroeg mogelijk signalen van betalingsachterstanden aan gemeenten doorgeven.

Deze organisaties zijn vanaf 1 januari verplicht om betalingsachterstanden van hun klanten te melden bij de gemeente. De gemeente heeft de plicht om actief hulp te bieden. Bij meerdere achterstanden en hoge bedragen gebeurt dit via een huisbezoek of telefonisch, bij lagere achterstandsbedragen volgt een hulpaanbod per post. Wanneer een inwoner de hulp accepteert en aan nieuwe betalingsverplichtingen voldoet, wordt het incassoproces door de meldende organisatie voor in principe 30 dagen opgeschort. In die 30 dagen wordt gewerkt aan een snelle oplossing of nadere afspraken, bijvoorbeeld een betalingsregeling of schuldhulptraject.

Op Urk heeft de gemeente de uitvoering van de vroegsignalering ondergebracht bij Stichting Hulp en Steun. Op 20 september hebben gemeente Urk, Stichting Hulp en Steun en Woonstichting Patrimonium het Convenant Vroegsignalering ondertekend. Een groot deel van de huishoudens op Urk met (mogelijke) geldzorgen is niet in beeld. Met dit convenant voor Urk zijn de afspraken die in een Landelijk Convenant Vroegsignalering gelden, nu ook op onze lokale situatie van toepassing. Dit betekent dat we onze samenwerking en gegevensuitwisseling hebben vastgelegd.

Zo krijgt Stichting Hulp en Steun vanuit diverse organisaties over betalingsachterstanden. Deze gebundelde informatie geeft schuldhulpverleners een meer volledig beeld van de betalingsachterstanden die tijdig aangepakt kunnen worden. Schulden kunnen zich gemakkelijk opstapelen. Met deze vroegsignalering kan op tijd hulp worden geboden om grotere financiële problemen te voorkomen.

Foto vlnr: Johan Oosterhoff (directeur Patrimonium), Freek Brouwer (wethouder gemeente Urk), Gerrit Meun (voorzitter Stichting Hulp en Steun).