benchmark2022_L1712

Huurders van Patrimonium zijn dik tevreden

Jaarlijks doet Patrimonium mee aan de landelijk Aedes benchmark voor woningcorporaties. Verschillende aspecten van de bedrijfsvoering worden in deze benchmark gemeten. Ook de jaarlijkse huurdertevredenheid.

Huurder van Patrimonium waarderen onze dienstverlening met gemiddeld een 8,3. Dat is een heel hoog cijfer, vergeleken met andere corporaties. Patrimonium is blij dat de huurders de dienstverlening blijven waarderen met een hoog cijfer.

Het cijfer is een gemiddelde van drie onderdelen die gemeten worden:

  • Huurdertevredenheid na een reparatieverzoek: 8,1
  • Huurdertevredenheid van vertrokken huurders: 8,5
  • Huurdertevredenheid van nieuwe huurders: 8,3

Over de afgelopen jaren zit het verloop er als volgt uit:

Naast de huurdertevredenheid is Patrimonium ook beoordeeld op de prestatievelden bedrijfslasten en onderhoud en verbetering en betaalbaarheid. Ook op deze onderdelen scoort Patrimonium bovengemiddeld. Op de onderdelen bedrijfslasten en onderhoud en verbetering krijgt Patrimonium een A-score (bovengemiddeld). Voor meer uitkomsten van de benchmark klik hier.

De volledige resultaten van de woningcorporatiesector zijn beschikbaar op de website van Aedes: benchmark.aedes.nl