prestatieafspraken

Prestatieafspraken over sociale woningbouw getekend.

Woensdag 9 december 2020 heeft Patrimonium de prestatieafspraken met de gemeente Urk en huurdervereniging De Bult ondertekend. Hierin zijn de gezamenlijke afspraken voor 2021 vastgelegd.

lees verder