nieuwondernemingsplan

Patrimonium heeft een nieuw ondernemingsplan

Patrimonium heeft een nieuw ondernemingsplan “De bakens verzetten”. De titel verraadt al dat we niet een heel andere koers gaan varen, maar op grond van de ontwikkelingen om ons heen accenten anders leggen dan voorheen. Regelgeving, maatschappelijke ontwikkelingen en lokale omstandigheden vragen om een herijking van onze strategie.

lees verder