huurbeleid2023

Huuraanpassing per 1 juli 2023

Corporaties zijn er voor de verhuur van sociale huurwoningen. De betaalbaarheid van onze huurwoningen bereiken wij met een gematigd huurprijsbeleid. Ook bij de jaarlijkse huurverhoging is dat het uitgangspunt van Patrimonium. De huren van sociale huurwoningen mogen per 1 juli 2023 maximaal 3,1% verhoogd worden.
Vanwege de bijzondere prijsontwikkelingen in ons land is heeft de overheid een eenmalige huurverlaging voorgeschreven voor huishoudens met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum. Van de belastingdienst hebben wij bericht ontvangen of u in aanmerking komt voor huurverlaging. De belastingdienst vertelt ons alleen in welke categorie uw inkomen valt, dus geen exacte hoogte van uw inkomen. U heeft inmiddels mogelijk een brief gekregen dat wij informatie bij de belastingdienst hebben opgevraagd.
Voor de huurders van Patrimonium geldt dat wij ongeveer voorde helft van onze huurders de huurprijs per 1 juli zullen verlagen naar € 575,03. De andere helft van onze huurders krijgt een huurprijsverhoging van 2,6%. Huurders met een huurprijs lager dan € 300 krijgen een huurverhoging van €25.
Huurders die in aanmerking komen voor een huurverhoging hebben in april 2023 hierover van ons bericht ontvangen. Huurders die in aanmerking komen voor huurverlaging ontvangen hierover in mei bericht van ons.