voorkantbegroting2022

Deurpost december 2023

Deurpost december 2023

Patrimonium heeft haar nieuwste editie van de nieuwsbrief "Deurpost" uitgebracht.

Lees de laatste ontwikkelingen van Patrimonium op het gebied van o.a. energie, onderhoud en nieuwbouw. Daarnaast treft u informatie aan over de vraag naar huurwoningen en de herregistratie als woningzoekende. Ook is een bericht van onze huurdervereniging "De Bult" opgenomen in deze deurpost.

Lees hier de Deurpost van december 2023.