voorkantbegroting2022

Deurpost december 2022

Deurpost december 2022

Patrimonium heeft haar nieuwste editie van de nieuwsbrief "Deurpost" uitgebracht.

Lees de laatste ontwikkelingen van Patrimonium op het gebied van huurbeleid, energieacties, onderhoud en nieuwbouw. Daarnaast treft u informatie aan over de herregistratie als woningzoekende en een bericht van onze huurdervereniging "De Bult".

Lees hier de Deurpost van december 2022.