jaarverslag2020

Jaarverslag 2020 Patrimonium

Jaarlijks legt Woonstichting Patrimonium verantwoording af van het gevoerde beleid. In ons jaarverslag 2020 geven wij inzicht in de activiteiten, besteding van middelen en behaalde volkshuisvestelijke prestaties.

Lees verder