benchmark

Patrimonium scoort weer goed in landelijke benchmark

Jaarlijks doet Patrimonium mee aan de landelijke benchmark van de branchevereniging van woningcorporaties. Op veel onderdelen scoort Patrimonium bovengemiddeld ten opzichte van de collega corporaties.

Lees heer de belangrijkste uitkomsten