voorkantbegroting2022

Patrimonium zet in op investeren in nieuwbouw

Woningmarkt is een belangrijk landelijk thema de laatste tijd. Er is veel aandacht voor nieuwbouw van woningen en het verduurzamen van bestaande huurwoningen. Ook in de begroting van Patrimonium komt dit terug. Wij willen de komende jaren fors investeren in het vergroten van ons woningbezit. In de komende 10 jaar wil Patrimonium 215 nieuwe huurwoningen bouwen. Dat is een groei van bijna 22% ten opzichte van ons huidig woningbezit. Voor de eerste 75 woningen hebben we hierover concrete afspraken gemaakt met de gemeente Urk.

Daarnaast willen wij werken aan de verdere verduurzaming van ons woningbezit. Hierbij sluiten wij aan op de warmtetransitievisie van de gemeente Urk en de plannen waarin per wijk wordt aangegeven hoe en wanneer deze gasloos gemaakt worden. De eerste jaren richten we ons vooral op het terugdringen van energieverbruik door middel van het beter isoleren van onze woningen.

Naast het zorgen voor huisvesting is de betaalbaarheid hiervan voor Patrimonium het belangrijkste aandachtsgebied. We blijven zorgen dat mensen met een laag inkomen en personen die een vorm van zorg en/of begeleiding nodig hebben een woning kunnen huren tegen een huurprijs die bij hun inkomen past. Steeds meer vinden wij het belangrijk om hierbij breder te kijken dan alleen de huurprijs, wij vinden dat de huurprijs onderdeel is van de totale woonlasten. De regelgeving van de overheid gaat alleen nog niet zover dat ze in haar huurprijsbeleid rekening houdt met andere woonlasten.

In het komende jaar laat Patrimonium zich weer door een extern bureau visiteren. Hierbij worden wij onafhankelijk beoordeeld op onze prestatie. Wilt u meer lezen over onze plannen voor het komend jaar dan verwijzen wij u graag naar onze begroting 2022.

Klik hier om naar onze begroting 2022 te gaan.