voorkantbegroting2022

Deurpost december 2021

Deurpost december 2021

Patrimonium heeft haar nieuwste editie van de nieuwsbrief "Deurpost" uitgebracht.

Hierin kunt u de laatste ontwikkelingen op het gebied van sociale huurwoningen op Urk en Patrimonium lezen.

Lees hier de Deurpost van december 2021.