partnerwoningen

De plannen van Patrimonium voor 2023

Het voorbije jaar 2022 kan worden gekenschetst als turbulent en onzeker. Onstabiliteit in Oost-Europa, een voor West-Europa ongekend hoge inflatie, oplopende rente, tekorten aan grondstoffen en arbeidskrachten en een energiemarkt met sterk toegenomen prijzen voor gas en elektriciteit.

Ondanks deze onzekerheden willen wij vooruitkijken en werken aan de uitdagingen op de woningmarkt. Een goed functionerende woningmarkt is essentieel voor de economie in ons land. En iedereen is gebaat bij een goed woonklimaat.

In 2023 wil Patrimonium concreet starten met nieuwbouwprojecten in de Zeeheldenwijk van Urk.

In samenwerking met Zorggroep Oude en Nieuwe Land (ZONL) bouwen wij 9 partnerwoningen op de nieuwe verpleeghuisvoorziening van ZONL. Het doel hiervan is dat indien van een senior echtpaar 1 van de partners verpleegzorg nodig heeft, de nog vitale partner een van onze appartementen boven de zorginstelling kan huren. Beide partners blijven dan in elkaars nabijheid wonen in hetzelfde wooncomplex.

Impressie van de partnerwoningen boven het verpleeghuis

Patrimonium gaat ook starten met de bouw van een woonzorgvoorziening voor jongeren met een verstandelijke beperking. Samen met zorginstelling ’s Heeren Loo en ouderstichting Infinity realiseren wij in de Zeeheldenwijk 12 wooneenheden en een dagbestedingsruimte.
Eind december 2022 heeft Patrimonium de grond verkregen van de gemeente Urk.

Impressie van de woonzorgvoorziening

Tenslotte zal Patrimonium in 2023 van start gaan met de bouw van 37 levensloopbestendige huurwoningen in de eerste fase van de Zeeheldenwijk. Deze woningen zijn geschikt voor zowel starters als senioren. De woningen zijn bedoeld voor 1 en 2 persoonshuishoudens en hebben een slaapkamer en badkamer op de begane grond en een ruime bovenverdieping.

Daarnaast gaan we van in de eerste fase van de Zeeheldenwijk 17 huurkoopwoningen realiseren. Deze zijn bestemd voor starters op de woningmarkt. Eind december 2022 heeft Patrimonium de overeenkomst voor de grondafname met de gemeente Urk getekend.

Impressie van de levensloopbestendige woningen

Inschrijving op de nieuwbouwprojecten zal later van start gaan. Hierover zal Patrimonium berichten op haar website en in de lokale media.

Op het gebied van de verduurzaming van bestaande huurwoningen gaat Patrimonium de komende jaren ook flink investeren. In 2023 beginnen we met het aanbrengen van hybride warmtepompen in de bestande woningvoorraad.