De missie en ambitie van Patrimonium

De missie en ambitie van Patrimonium

Patrimonium is een lokale woningcorporatie die zich uitsluitend richt op haar sociale doelstelling. De nieuwe regelgeving vanuit de herziening van de Woningwet zal daar geen verandering in aanbrengen. Patrimonium heeft zich nooit gericht op niet-DAEB activiteiten, zoals de exploitatie van commercieel vastgoed en zal zich daar ook nu niet op richten. De scheiding van activiteiten in DAEB en niet-DAEB is derhalve niet aan de orde voor Patrimonium.

Wij willen een betrouwbare partner blijven voor onze klanten en belanghouders. Hierbij richten wij ons primair op onze taak van sociale huisvesting voor die huishoudens die niet zelfstandig in hun huisvesting kunnen voorzien. Waar nodig doen wij dat samen met anderen.

Wij willen aandacht geven aan onze legitimering door transparant te zijn in onze ambities en verantwoording alsmede hierover in dialoog te gaan met onze klanten en belanghouders.

Wij voelen ons als de corporatie voor Urk, maar daarnaast zijn wij van mening dat wij de corporatie van Urk zijn.

Bovenstaande komt tot uitdrukking in ons missie en onze kernwaarden die hierna worden beschreven.

missie
kernwrd.

Wilt u meer weten ?

Wellicht heeft u na het lezen van alle informatie nog vragen. De medewerkers van Patrimonium helpen u graag verder.