Overlastsituatie

Een goede buur is beter…

We hebben allemaal buren. Vaak hebben mensen verschillende achtergronden, gewoontes of levensstijlen. Vaak helpen buren elkaar als dat nodig is. Maar u kunt ook last hebben van uw buren die lawaai of rommel maken. Overlast is een ruim begrip. Wat de een als overlast ervaart vindt de ander heel gewoon.

Voorkomen is beter

Het voorkomen van overlast is het beste. Door zelf geen overlast te veroorzaken en door contact te houden met uw buren en afspraken te maken, vergroot u de kans op een goede relatie.

Tips om burenoverlast te voorkomen

 • Maak afspraken met elkaar over belangrijke onderwerpen zoals het schoonhouden en gebruik van gemeenschappelijke ruimten.
 • Maak geen of weinig lawaai in huis.
 • Waarschuw ouders als kinderen lawaai maken of te baldadig zijn.
 • Waarschuw uw buren als u een feestje gaat geven, of nodig ze uit.
 • Zet muziek niet te hard.
 • Plaats geen spullen in gemeenschappelijke ruimten.
 • Zet het vuilnis op de juiste tijd op de juiste plaats buiten.
 • Zorg dat uw buren geen last hebben van uw huisdieren.

Wees er op tijd bij

Overlast van buren kan na verloop van tijd erg vervelend worden. Laat het zover niet komen maar ga met uw buren in overleg. U kunt beter uw buren in een vroeg stadium aanspreken. Het gesprek verloopt dan veelal zonder te veel emoties. Dit vergroot de kans op een oplossing van problemen. Kies het tijdstip goed uit. Oververhit op uw buren afstappen werkt vaak averechts, waardoor het probleem nog meer kan verergeren.

Tips voor een goed gesprek

Met behulp van de volgende tips wordt de kans op succes groter:

 • Als u overlast ondervindt ga dan na of dit ook echt een probleem is.
 • Wacht niet te lang om in contact te gaan met uw buren.
 • Ga niet praten als u nog erg boos bent. Dat maakt het meestal erger.
 • Maak eerst een afspraak.
 • Zorg dat u precies kunt aangeven waarvan u last had en wanneer.
 • Klaag niet alleen maar zoek samen naar oplossingen.
 • Vraag ook of uw buren wel eens last van u hebben.
 • Stop met praten als het gesprek in ruzie verandert.
 • Probeer afspraken te maken.
 • Blijf redelijk.

Als praten niet meer helpt

Is een goed gesprek niet meer mogelijk of levert dit niets op, dan kunt u hulp van een derde inroepen. Een derde kan als bemiddelaar optreden. Dat kan een nadere buurman of buurvrouw zijn, een wijkagent een buurtwerker of iemand van Patrimonium. Door bemiddeling wordt geprobeerd alsnog in gesprek te gaan en afspraken te maken. Als bemiddeling geen resultaat oplevert kunt u een gerechtelijke procedure starten. Ook in deze situatie zal er een beroep op u worden gedaan voor het verkrijgen van bewijslast en zult u mogelijk op een rechtszitting als getuigen worden opgeroepen.

De praktijk

Indien u een overlastsituatie aan ons kenbaar wilt maken, nadat u zelf bovenstaande heeft ondernomen, kan dit schriftelijk ingediend worden. De klachtmelding dient te voldoen aan een aantal criteria zoals:

 • aard van de overlast.
 • wanneer vindt de overlast plaats.
 • zijn er meerdere mensen in uw omgeving die de overlast ervaren.
 • welke actie heeft u zelf ondernomen om de overlast te beëindigen en wanneer heeft u dat gedaan.

Een speciaal formulier voor het melden van een overlastsituatie treft u hier aan: Overlastformulier.

Tot slot

Bedenk dat u altijd eerst zelf naar een oplossing voor de overlast moet zoeken, door te overleggen en afspraken te maken. Als u er niet uitkomt kunt u een bemiddelaar zoeken. Pas in het uiterste geval kunt u een gerechtelijke procedure opstarten.

Wilt u meer weten ?

Wellicht heeft u na het lezen van alle informatie nog vragen. De medewerkers van Patrimonium helpen u graag verder.