Medehuurderschap

Wanneer bent u medehuurder?

Bent u de echtgenoot of de geregistreerde partner van de huurder, dan bent u medehuurder. Voorwaarde is wel dat u uw hoofdverblijf heeft in de huurwoning. Het maakt niet uit of het huurcontract vóór of na het aangaan van het huwelijk of het geregistreerde partnerschap is afgesloten. U heeft vanaf dat tijdstip dezelfde positie als de huurder. Heeft u samen met de huurder het huurcontract ondertekend, dan bent u al een medehuurder. U heeft dan de volledige rechten en plichten uit de huurovereenkomst. U heeft dezelfde positie als de huurder.

Medehuurder worden

Bent u geen echtgenoot, geregistreerd partner of medehuurder, dan kunt u onder voorwaarden medehuurder worden. U kunt samen met de huurder een verzoek bij Patrimonium indienen. Om de rechtspositie van medehuurder te verkrijgen, moet u aan de volgende regels voldoen:

  • U heeft tenminste gedurende twee jaren uw hoofdverblijf in de woning en u voert met de huurder een duurzame gemeenschappelijke huishouding;
  • U vraagt het medehuurderschap niet aan met als doel op korte termijn huurder te worden van de woning;
  • U heeft voldoende inkomen om aan de huurverplichtingen te voldoen, zoals de huurbetaling.

Duurzame gemeenschappelijke huishouding

Als u een duurzame gemeenschappelijke huishouding voert met de huurder, dan woont u daadwerkelijk samen met de huurder in de woning en deelt u de kosten van de huishouding. U en de huurder hebben de wens om voor altijd samen te wonen.

Inwonende kinderen

Een kind kan in principe niet de status van medehuurder verkrijgen omdat een ouder/kind-relatie niet wordt gezien als een duurzame gemeenschappelijke huishouding. Normaal gesproken blijft een kind namelijk niet voor altijd bij zijn ouders wonen, maar gaat hij op een bepaald moment het huis uit. Een kind kan alleen medehuurderschap aanvragen als hij aan één van de volgende voorwaarden kan voldoen:

  • Het kind is minimaal 35 jaar oud en heeft zijn hele leven aaneengesloten in de woning van zijn vader of moeder gewoond. Het kind heeft de intentie om voor altijd bij zijn vader of moeder te blijven wonen.
  • Het kind verzorgt de vader of moeder. Dit moet hij wel kunnen aantonen door het overleggen van een verklaring van de huisarts of specialist.

Voortzetting huurcontract door medehuurder

Bent u een echtgenoot, geregistreerd partner of medehuurder en het huurcontract met de huurder eindigt, dan zet u de huurovereenkomst voort. Dat wil zeggen dat u in de woning kunt blijven wonen. Het is denkbaar dat de huurder en de medehuurder onenigheid krijgen over de vraag wie de huurovereenkomst mag voortzetten. Dit komt bijvoorbeeld voor in het geval van een scheiding. Als u er samen niet uitkomt, dan moet één van beiden een verzoek indienen bij de kantonrechter. Die bepaalt dan wie in de woning mag blijven wonen.
Als de huurder overlijdt en u bent echtgenoot, geregistreerd partner of medehuurder, dan zet u de huurovereenkomst voort na het overlijden van de huurder. Was u geen echtgenoot, geregistreerd partner of medehuurder van de huurder, dan heeft u geen recht om in de woning te blijven.

Aanvragen medehuurderschap

Het verzoek tot medehuurderschap dient schriftelijk door de huurder(s) en de medebewoner te worden gedaan. De aanvrager moet minimaal een twee jaar durende (op de toekomst gerichte) samenlevingsvorm met de hoofdhuurder hebben om in aanmerking te komen voor het medehuurderschap. Daarnaast dient de aanvrager minimaal twee jaar op het adres in de Basisregistratie Personen (BRP) ingeschreven te staan. Als bewijs hiervan dient een uittreksel van de gemeente bij de aanvraag meegestuurd te worden. Tevens moet de aanvrager aantonen dat hij/zij financieel draagkrachtig is.

Wilt u meer weten ?

Wellicht heeft u na het lezen van alle informatie nog vragen. De medewerkers van Patrimonium helpen u graag verder.