Aanvragen van huurtoeslag

Patrimonium is Hulp en Informatiepunt voor de Huurtoeslag. Als u hulp nodig hebt bij het aanvragen van Huurtoeslag, kunt u bij Patrimonium terecht. Daarvoor moet een afspraak gemaakt worden. Om u goed te kunnen helpen moet u in ieder geval meenemen:

DigID

Patrimonium kan u uitsluitend helpen met de aanvraag huurtoeslag als u een DigID heeft. Ook een eventuele medehuurder (partner) en/of inwonend(e) kind(eren) van 18 jaar en ouder hebben een DigID nodig omdat ook zij de aanvraag digitaal moeten ondertekenen. Heeft u nog geen DigID? Vraag die dan aan via de website www.digid.nl.

Schatting inkomen

Huurtoeslag wordt berekend op basis van een geschat (gezins)inkomen over het lopende jaar. Dit is een voorlopige berekening van de huurtoeslag. Na afloop van elk jaar maakt de Belastingdienst/Toeslagen een definitieve berekening op basis van het werkelijke (gezins)inkomen. Een zo goed mogelijke schatting van het inkomen voorkomt dat u later toeslag terug moet betalen.
Voor de aanvraag van huurtoeslag heeft u de laatste salarisstrook van de werkgever en/of uitkerende instantie nodig van de aanvrager, de partner en inwonende kinderen van 18 jaar en ouder.
Als er sprake is van meerdere werkgevers, moet u van beide werkgevers de laatste salarisstrook meenemen.
Het kan ook zijn dat u, uw partner of kind in het jaar van werkgever is veranderd. Dan is de laatste salarisstrook van de oude werkgever ook nodig.

Inschrijving in de Basisregistratie Persoonsgegevens

Om huurtoeslag aan te kunnen vragen, moet u (met uw gezin) geregistreerd staan in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente.
De gegevens van alle personen die in de BRP op uw adres staan ingeschreven moeten één-op-één zijn met de aanvraag huurtoeslag. Controleer dit vooraf goed.

Verantwoordelijkheid

U blijft zelf verantwoordelijk voor de juistheid van uw toeslag aanvraag en de verstrekte gegevens over het inkomen. Patrimonium helpt u alleen met het invullen van de aanvraag.

Legitimatie

U moet zich kunnen legitimeren als Patrimonium u helpt bij de aanvraag. Neem daarom ook uw legitimatiebewijs mee.

Afspraak maken

Als u alle bovengenoemde gegevens compleet heeft, maak dan een afspraak via onze administratie.

Wilt u meer weten ?

Wellicht heeft u na het lezen van alle informatie nog vragen. De medewerkers van Patrimonium helpen u graag verder.