Huurachterstanden

Problemen met het betalen van de huur

Mocht een betalingsachterstand (dreigen te) ontstaan, aarzel dan niet om contact op te nemen met onze verhuurmedewerkers voor een eventuele betalingsregeling. Dan weten wij dat u mogelijk te laat bent met betalen en kunnen we samen bekijken hoe we dat oplossen. Juist door uw probleem te bespreken voorkomt u dat wij de vordering uit handen geven aan een deurwaarder of het incassobureau. Op die manier vermijdt u onnodige hoge kosten.

Betalingsregeling bij Patrimonium

Bij een geringe huurachterstand biedt Patrimonium u de mogelijkheid om gratis een betalingsregeling te treffen. Als voorwaarde geldt dat u de huurachterstand in een termijn van maximaal zes maanden voldoet. Het afgesproken aflossingsbedrag betaalt u samen met de lopende huur.

Juridische maatregelen

Als u een huurachterstand heeft en u niet reageert op onze betalingsherinneringen, zijn wij genoodzaakt een incassobureau of deurwaarder in te schakelen. Vanaf dat moment lopen alle contacten via het incassobureau. U krijgt dan te maken met extra kosten bovenop de huurachterstand (minimaal 15% van het openstaande bedrag met een). Als u het betalen van de huur blijft weigeren, moeten wij de huurovereenkomst met u opzeggen. U moet dan nog steeds aan uw betalingsverplichtingen voldoen.

Financiële begeleiding

Als “rondkomen” elke maand opnieuw niet lukt, is het treffen van een betalingsregeling niet voldoende. In dat geval kan schuldhulpverlening misschien een uitkomst bieden. Neem voordat uw financiële situatie onhoudbaar wordt contact op met Stichting Hulp en Steun voor een verzoek voor schuldhulpverlening. U krijgt dan een uitnodiging voor een intake gesprek. Aan de hand van dit gesprek en een gedocumenteerde onderbouwing van uw situatie bekijkt een deskundige dienstverlener de mogelijkheden om u te helpen bij uw schuldhulpvraag.

Advies

Wij adviseren u de zaak nooit op z’n beloop te laten. Reageer altijd op de ontvangst van officiële brieven en documenten. Door op tijd contact met ons op te nemen, kunt u later een hoop narigheid voorkomen!

Wilt u meer weten ?

Wellicht heeft u na het lezen van alle informatie nog vragen. De medewerkers van Patrimonium helpen u graag verder.