De huur opzeggen

De huur opzeggen

Als u gaat verhuizen heeft u een drukke tijd voor de boeg. Naast een aantal praktische zaken moet u ook enkele formaliteiten met Patrimonium regelen.

Huur opzeggen

Bij Patrimonium kunt u iedere dag van de maand de huur opzeggen. Hierbij geldt een opzegtermijn van één maand. U bent dus niet gebonden aan het begin of einde van de maand. Let er wel op dat de laatste dag dat u de woning huurt, op een werkdag valt. U kunt de huur op twee manieren opzeggen. U kunt de huur opzeggen door het huuropzeggingsformulier in te vullen en per email te sturen naar info@patrimoniumurk.nl. U kunt ook een email sturen met uw naam, uw huidige en uw nieuwe adres en de opzegdatum. In alle gevallen moeten naast u zelf ook eventuele medehuurders de huuropzegging ondertekenen. Houd u er rekening mee dat wij de dag dat wij de brief ontvangen beschouwen als de officiële huuropzeggingsdatum. Nadat Patrimonium de huuropzegging heeft ontvangen krijgt u een schriftelijke bevestiging van de huuropzegging.

Huurbetaling

Als u Patrimonium heeft gemachtigd om de huur automatische te incasseren, zorgt Patrimonium ervoor dat de automatische incasso wordt beëindigd. Als u zelf de bank opdracht heeft gegeven de huur per maand te betalen aan Patrimonium, moet u zelf de bank opdracht geven om de betaling stop te zetten.

Eerste inspectie

De mutatie-opzichter van Patrimonium maakt na de huuropzegging een afspraak met u. Hij loopt samen met u de hele woning na. Tijdens de eerste inspectie maakt de mutatie-opzichter een inspectierapport, dat u na afloop ontvangt. Hierin staan de zaken die u voor uw vertrek nog aan de woning moet (laten) doen. In het inspectierapport staan ook de kosten vermeld die wij u in rekening brengen als u de vermelde zaken niet op tijd herstelt.

Overname goederen

Na de eerste inspectie wordt de woning toegewezen aan een volgende huurder. Hij kan de woning komen bezichtigen. Het kan zijn dat de nieuwe huurder roerende goederen zoals vloerbedekking of gordijnen wil overnemen. U kunt hier samen afspraken over maken. Hiervoor kunt u gebruik maken van een overnameformulier. Patrimonium is hierin geen partij. Als de nieuwe huurder de woning accepteert geeft hij het overname formulier af aan de mutatie-opzichter bij de eindinspectie. Op deze wijze is duidelijk wat er achterblijft in de woning.

Eindinspectie

Als het einde van de huurovereenkomst nadert wordt door de mutatie-opzichter opnieuw een afspraak gemaakt voor een eindinspectie. Dan wordt gecontroleerd of u de afspraken bent nagekomen. De sleutels worden in ontvangst genomen en een definitief inspectierapport wordt opgemaakt. Ook neemt de mutatie-opzichter ter controle de meterstanden. U dient zelf de meterstanden door te geven aan de nutsbedrijven.

Eindafrekening

Na de eindinspectie ontvangt u de eindafrekening. Indien u teveel huur heeft betaald wordt dit in de eindafrekening met u verrekend of aan u terugbetaald. Het kan ook gebeuren dat u nog niet alle verschuldigde huur aan Patrimonium heeft betaald. Ook kunnen wij kosten hebben gemaakt als de woning beschadigd, niet leeg of niet schoon wordt achtergelaten. Indien de kosten hoger zijn dan het tegoed dat u van ons krijgt moet u het verschuldigde bedrag aan ons overmaken.

Wilt u meer weten ?

Wellicht heeft u na het lezen van alle informatie nog vragen. De medewerkers van Patrimonium helpen u graag verder.