De huur betalen

Als u een woning huurt van Patrimonium, is de afspraak dat u maandelijks op tijd de huur betaalt. Op deze pagina vindt u alles over het betalen van de huur, zodat u precies weet waar u aan toe bent.

De huurprijs

De huur bestaat uit de zogenaamde kale of netto huur voor het gebruik van de woning en in sommige situaties uit zogenaamde servicekosten. Servicekosten betaalt u bijvoorbeeld voor het schoonhouden van trappenhuizen en portieken, voor het groenonderhoud en voor het stroomverbruik van de algemene verlichting. De kale huur vermeerderd met de eventuele servicekosten, vormt de brutohuur. Dit bedrag moet u maandelijks aan ons betalen.

Huurverhoging

De jaarlijkse huurverhoging gaat in op 1 juli. Ruim voor deze datum ontvangt u bericht over de hoogte van het nieuwe huurbedrag. De overheid stelt jaarlijks de maximum huurverhoging vast.

Huurtoeslag

Als uw huurprijs te hoog is in relatie tot uw inkomen, komt u misschien in aanmerking voor huurtoeslag. Huurtoeslag is een bijdrage in de huurlasten van de overheid. Het huurtoeslagjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. De eventuele huurtoeslag is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Medewerkers van Patrimonium geven u graag nadere informatie over de huurtoeslag. Nadere informatie van de belastingdienst over de huurtoeslag treft u aan op het internet: www.toeslagen.nl.

Betaling van de huur

De huur moet vóór de 1e van de maand op onze bankrekening zijn bijgeschreven. Dit kan op de volgende manieren:

Automatische incasso

Met een automatische incasso machtigt u Patrimonium om de huur op de 1e werkdag van de maand van uw rekening af te schrijven. U hoeft hiervoor alleen een machtigingskaart in te vullen bij Patrimonium. Vervolgens hoeft u zelf niets meer te doen. Wijzigingen in de te betalen huurprijs worden automatisch doorgevoerd. Houdt er wel rekening mee dat er voldoende geld op uw rekening staat op de datum dat de huur wordt afgeschreven. Als afschrijving van uw rekening niet mogelijk is omdat er niet genoeg saldo op uw rekening staat, ontvangt u van ons een herinnering. Voordelen van automatische incasso:

 • U vergeet nooit te betalen;
 • U bespaart uzelf de rompslomp;
 • U kunt op ieder moment de machtiging intrekken;
 • Als u gaat verhuizen, stopt de incasso vanzelf.
 • Periodieke overschrijving

  U kunt uw bank opdracht geven de huur maandelijks aan Patrimonium over te maken. U moet er daarbij op letten dat u zelf de wijzigingen in de huurprijs doorgeeft aan de bank, anders kan het voorkomen dat u te weinig huur betaalt.

  Contante betaling

  Indien bovenstaande mogelijkheden om redenen niet hebben plaatsgevonden kunt u de huur contant op het kantoor van Patrimonium voldoen. Pinnen op het kantoor van Patrimonium is ook mogelijk.

  Wilt u meer weten ?

  Wellicht heeft u na het lezen van alle informatie nog vragen. De medewerkers van Patrimonium helpen u graag verder.