Stacks Image 974

Verhuur

U huurt een woning van de Christelijke Woonstichting Patrimonium Urk.
Onder dit hoofdstuk treft u alle informatie aan voor u als huurder van Patrimonium.
Onder andere kunt u informatie lezen over de huur betalen, huurtoeslag, de huur opzeggen, medehuurderschap etc.

 • De huur betalen

  Als u een woning huurt van Patrimonium, is de afspraak dat u maandelijks op tijd de huur betaald. Hier leest u alles over het betalen van de huur, zodat u precies weet waar u aan toe bent.
 • Huurtoeslag

  Is uw inkomen niet zo hoog en woont u in een huurwoning? Dan kunt u toch betaalbaar wonen omdat de overheid in bepaalde gevallen bijdraagt in de kosten van de huur. Deze bijdrage heet huurtoeslag. De Belastingdienst/ Toeslagen zorgt ervoor dat huurtoeslag terechtkomt bij de mensen die daar recht op hebben.
  Voor huurtoeslag gelden een aantal voorwaarden. Bekijk de informatie op toeslagen.nl
 • Huurachterstanden

  Mocht een betalingsachterstand (dreigen te) ontstaan, aarzel dan niet om contact op te nemen met onze verhuurmedewerkers voor een eventuele betalingsregeling. Dan weten wij dat u mogelijk te laat bent met betalen en kunnen we samen bekijken hoe we dat oplossen. Juist door uw probleem te bespreken voorkomt u dat wij de vordering uit handen geven aan een deurwaarder of het incassobureau.
 • De huur opzeggen

  Bij Patrimonium kunt u iedere dag van de maand de huur opzeggen. Hierbij geldt een opzegtermijn van één maand. U bent dus niet gebonden aan het begin of einde van de maand. Let er wel op dat de laatste dag dat u de woning huurt, op een werkdag valt.
  U kunt de huur op twee manieren opzeggen. U kunt langskomen en aan de balie een huuropzeggingsformulier invullen, of u meldt het per brief aan Patrimonium.
  U kunt ook hier een huuropzeggingsformulier downloaden en vervolgens invullen en opsturen.
 • Medehuurderschap

  Het verzoek tot medehuurderschap dient schriftelijk door de huurder(s) en de medebewoner te worden gedaan. De aanvrager moet minimaal een twee jaar durende (op de toekomst gerichte) samenlevingsvorm met de hoofdhuurder hebben om in aanmerking te komen voor het medehuurderschap.
  Daarnaast dient de aanvrager minimaal twee jaar op het adres in de gemeentelijke basisadministratie (GBA) ingeschreven te staan. Als bewijs hiervan dient een uittreksel van de gemeente bij de aanvraag meegestuurd te worden. Tevens moet de aanvrager aantonen dat hij/zij financieel draagkrachtig is.
 • Servicekosten

  Naast de netto huur betalen bewoners van sommige complexen een bedrag aan servicekosten. Dit is een vergoeding voor de bijkomende levering van diensten van Patrimonium. In de servicekosten zijn bijvoorbeeld vergoedingen opgenomen voor stroomverbruik van liften en verlichting van galerijen en algemene ruimten. Meestal is bij appartementen ook een bedrag opgenomen voor het schoonmaken van trappenhuizen en dergelijke.

  Ieder jaar stelt Patrimonium de hoogte van de eventuele servicekosten voor uw woning vast. U ontvangt daarvan een overzicht. De hoogte van de bedragen wordt bepaald aan de hand van een begroting of de werkelijk gemaakte kosten. De overschotten of tekorten van het voorafgaande jaar worden met u afgerekend. U betaalt dan bij of u krijgt geld terug.
 • Overlastsituatie

  We leven dicht op elkaar en dat heeft voordelen, maar ook nadelen. Vaak hebben mensen verschillende gewoontes en achtergronden of culturen. Buren helpen elkaar vaak als het nodig is. Maar u kunt ook last hebben van uw buren die lawaai of rommel maken. Vaak kan het probleem heel eenvoudig worden opgelost door er met elkaar over te praten.
  Het voorkomen van overlast is het beste. Door zelf geen overlast te veroorzaken en door contact te houden en afspraken te maken met uw buren, vergroot u de kans op een goede onderlinge relatie.
 • Woningruil

  Als u een woning van Patrimonium huurt en u zoekt een andere huurwoning in de gemeente Urk dan kan woningruil een mogelijkheid zijn. Er zijn allerlei motieven om aan woningruil te denken. Veranderingen in de gezinssamenstelling waardoor u een grotere woning zoekt. Of een situatie waarbij een ouder echtpaar graag hun grote woning wil ruilen voor een kleiner onderkomen. Het traplopen kan voor ouderen een probleem worden, waardoor een gelijkvloerse woning wenselijk is. Woningruil is één van de manieren om een andere huurwoning te vinden.