Aangepaste openingstijden

Het kantoor van Patrimonium is gesloten op:

  • donderdag 30 mei (Hemelvaartsdag
  • vrijdag 31 mei
  • maandag 10 juni (Tweede Pinksterdag)

Alleen zeer spoedeisende reparatieverzoeken kunt u melden op 0527-681705. U wordt doorgeschakeld naar een spoedlijn.

Niet spoedeisende vragen en verzoeken kunt u sturen naar info@patrimoniumurk.nl

Patrimonium aanwezig bij ondertekening realisatieovereenkomst Woonzorgerf

Patrimonium was op 22 mei aanwezig bij de ondertekening van de realisatieovereenkomst tussen de gemeente Urk en drie zorginstellingen. Patrimonium gaat op dit woonzorgerf partnerwoningen realiseren in combinatie met de verpleegeenheden van Zorggroep Oude en Nieuwe Land.

Lees hier verder

Onze nieuwe editie van deurpost is uit

Patrimonium publiceert haar jaarverslag 2018

Patrimonium heeft haar jaarverslag en jaarrekening 2018 klaar. U kunt hierin lezen wat we op Urk hebben gedaan op het gebied van volkshuisvesting. U kunt ook alleen een overzicht met de belangrijkste resultaten op 1 pagina bekijken.

lees hier verder

Patrimonium voert in 2019 het volgende planmatig onderhoud uit

Ieder jaar wordt aan een deel van het woningbezit onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. Ook in 2019 verrichten wij aan een aantal complexen planmatig onderhoud.

lees hier verder

Older Posts

Custom Post Images